Ekonomer

Att arbeta som Redovisningschef/Head of Accounting

I rollen som Redovisningschef/Head of Accounting har du ett övergripande ansvar för redovisningen. Du stöttar dina medarbetare med operativa uppgifter inom redovisning samt arbetet med utveckling av processer och rutiner samt strategiska frågor inom ekonomi och redovisning. Vanligtvis så ansvarar du för upprättandet av månads-, kvartals- och årsbokslut, följer upp och säkerställer redovisningens regelefterlevnad, ansvarar för årsredovisning samt för moms- och skattedeklarationer, ansvarar för att driva, utveckla och kvalitetssäkra processer inom redovisningsfunktionen, är kontaktperson mot olika externa parter såsom t.ex. revisorn samt leder och har personalansvar för ett antal personer på ekonomiavdelningen.

Som person är en Redovisningschef ofta en som trivs i en ledande position där man får ta ansvar för att säkerställa att teamet levererar hög kvalitet och man axlar det övergripande perspektivet kopplat till ekonomiprocesser, regelverk och extern rapportering till myndigheter och banker. Vidare är man van att driva sitt egna arbete framåt och har förmågan att ta egna initiativ i kombination med goda ledaregenskaper som gör att man kan och är van att hjälpa grupper att komma framåt i sina arbetsuppgifter samt att skapa ett bra samarbete.

Låter det spännande? Ring oss på 08-400 255 05 eller maila oss på info@resultatab.se! Vi behöver alltid duktiga Redovisningschefer och Heads of Accounting.