Ekonomi-konsult

Att arbeta som

Controller / Business Controller / Financial Controller

En Controller, oavsett inriktning, har ofta rollen som den förlängda armen från ekonomiavdelning ut i organisationen där den ger stöd till t.ex. plats-/gruppchefer, budgetansvariga chefer mfl. Detta genom att genomföra ekonomiska utredningar, uppföljningar, analyser samt sammanställning av data och rapporter. I rollen ingår ofta även analys av verksamhetsinformation, att sammanställa ekonomiska resultat och att ta fram prognoser.

Vidare är en Controller väldigt ofta med och tar fram rutiner och riktlinjer för budgetarbete, verksamhetsuppföljning samt generella processer och rutiner för de datasystem som används på en ekonomiavdelning.

En Controller är en analytisk person med en god förmåga att på egen hand se utvecklingspotential och vidareutveckling i företagets verksamhet. Genom sin kunskap inom Business Intelligence och sitt intresse av Excel kombinerar en Controller ofta dessa kompetenser i sin roll och fungerar därför oftast väldigt väl i den rådgivande och stöttande rollen internt.

Låter det spännande? Ring oss på 08-400 255 05 eller maila oss på info@resultatab.se! Vi behöver alltid duktiga Controllers, både Business Controllers och Financial Controllers!